Miksi uravalmennus on tärkeää

Uravalmennus on harvalle aidosti tuttu termi. Liian harva pysähtyy pohtimaan omaa työuraansa ja miettimään, onko ottamassa oikeita askelia. Mutta miksi uravalmennus on tärkeää ja ratkaisu monille työuran haasteisiin? Lue lisää tästä artikkelista.

Mitä uravalmennus on?

Ura tarkoittaa kaikkia niitä työtehtäviä, joita yksilölle on siihen asti eletyssä elämässä kertynyt. Kyse voi olla hyvinkin kirjavasta joukosta erilaisia tehtäviä eri aloilla, tai sitten yksi ja sama työ koko elämän ajan. Taustasta viis, jokaisen on hyvä ainakin jossain vaiheessa pohtia sitä, onko oma ura sellaisessa mallissa kuin sen haluaisi olevan. Jos vastaus on ei, mitä asialle voisi tehdä? Harva kykenee itse etsimään kaikkia eri vaihtoehtoja, ja tällöin uravalmennuksen rooli astuu esiin. Uravalmennuksen tarkoituksena on auttaa yksilöä eli valmennettavaa ymmärtämään oma tilanteensa, omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä auttaa etsimään omat uratavoitteet ja tekemään suunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi. Jos uravalmennus on onnistunut,

Mitä aikaisemmin, sen parempi

Toisilla ihmisillä on jo pienestä pitäen selkeä käsitys siitä, mitä he haluavat työkseen aikuisena tehdä. Joillakin vahva visio omasta urasta kumpuaa vanhempien tai jonkun muun läheisen uravalinnoista, kun taas jotkut ihannoivat jotain tiettyä ammattia muita kanavia kautta jo lapsesta saakka. Toisilla ihmisillä taas ei ole työurankaan aikana ajatusta siitä, mitä oikeasti haluaisivat työkseen tehdä – jolloin uravalmennus olisi tarpeellista. Vaikka nuoret työllistyvät odotettua paremmin,

Usein uravalmennus alkaa ihmisellä tiedostamatta jo lapsena, kun omat vanhemmat kertovat lapselle työstään tai ottavat mukaan työpaikalle – oli vanhemman työpaikkana sitten Unibet Casino tai joku muu paikka. Virallisesti uravalmennus alkaa monilla kuitenkin yläasteella, kun on pohdittava koulutuksen seuraavaa askelta. Tällöin opinto-ohjaajalla on iso merkitys ja uravalmennus auttaa nuorta pohtimaan, mikä on oikea valinta koulun osalta. Myöhemmissä elämänvaiheissa uravalmennusta voi saada esimerkiksi erilaisista koulutusinstituuteista tai omasta TE-toimistosta.

2. Uravalmennus voi vaikuttaa merkittävästi koko elämän pituiseen hyvinvointiin

Jos uravalmennus on onnistunut, se voi keikauttaa koko elämän päälaelleen hetkessä – siis positiivisessa mielessä. Uravalmennus on usein hieman työläs, mutta erittäin palkitseva prosessi, jossa tarkastellaan valmennettavan heikkouksia ja vahvuuksia ja kaivetaan esiin piileviä haaveita omaan uraan liittyen.

Uravalmennus on tärkeää eri elämänvaiheissa oleville ihmisille, jotta työnteko olisi miellyttävää ja ihminen saisi elää täysivaltaisesti hyvän työelämän, itselleen sopivassa ammatissa. Uravalmentajan ja uravalmennuksen tehtävänä on auttaa ihmistä löytämään oikea työ tai koulutus, jotta yksilön tavoitteet uran suhteen täyttyvät.