Millaista on uravalmennus?

Uravalmennus on terminä monelle vieras, ja monet eivät ymmärrä miten suuresta ja tärkeästä asiasta on kyse. Uravalmennusta pidetään tärkeänä asiana monen eri instituution toimesta, mutta silti sen tunnettuus ei ole suurta. Millaista uravalmennus sitten on? Mikä sen tarkoitus on? Lue vastaukset näihin kysymyksiin ja lisätietoa uravalmennuksesta tästä artikkelista.

Mitä tarkoittaa uravalmennus?

Ura, tarkemmin tässä kontekstissa työura, tarkoittaa yksilön elämän kuluessa kertyneitä työtehtäviä. Aikojen muuttuessa ura on tarkoittanut hyvin eri asiaa toiselle, mitä se on tarkoittanut toiselle. Ura on saattanut koostua yhdestä ja samasta työtehtävästä koko yksilön elämän ajan, tai sitten työtehtävien kirjo on valtava, työsuhteiden ollessa pieniä pätkiä siellä täällä. Oli tilanne mikä hyvänsä tai henkilön tausta mikä hyvänsä, omaan uraan voi vaikuttaa merkittävästi niin sen alku- kuin loppuvaiheellakin.

Kun omaa uraa alkaa miettimään tarkemmin, on hyvä pohtia heti alkuun millaisella pohjalla oma ura on omien haaveiden kannalta. Jos haluat olla kokki, mutta taustasi painottuu hotellin aulatyöskentelyyn, mitä voisit tehdä toisin? Mistä saat tietoa siitä, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi? Tässä kohtaa kuvioon astuu uravalmennus.

Uravalmennukset tarkoituksena on auttaa yksilöä uran kannalta siinä, missä yksilö tarvitsee apua. Oli kyse sitten oikeanlaisen työpaikan etsimisestä, uuden uran löytämisestä tai jopa työllistymisestä ensimmäistä kertaa, uravalmennus auttaa yksilöä löytämään oikeat tai oikean polun, jotta ura etenee oikeaan suuntaan, eli yksilön haluamaan suuntaan. Uravalmennus muodostuu aina yksilön mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että valmennuksesta apua hakevan on oltava itse valmis tutkimaan omia unelmiaan ja haaveitaan sekä tunnistamaan mahdolliset rajoittavat tekijät.

Mitkä ovat uravalmennuksen tavoitteet?

Uravalmennuksen päätarkoituksena on se, että valmennettava löytää itselleen sopivan urapolun ja seuraavat askeleet tavoitteen saavuttamiseksi. Jokaisen kohdalla valmennus on kuitenkin omanlaisensa, ja jokaisen tavoite on erilainen. Usein valmennuksen päätteeksi valmennettava on saanut laadittua yhdessä ohjaajan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman ja selkeät, käytännönläheiset ohjeet siihen, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi, jotta oma unelma täyttyy ja uratavoitteet saadaan täytettyä.

Geneerisesti voidaan sanoa, että uravalmennuksen tarkoituksena on jakaa tietoa työnhausta, työurien mahdollisuuksista, koulutuksen mahdollisuuksista sekä yrittäjyyden mahdollisuuksista valmennettaville. Uravalmennuksen kautta henkilö saa itselleen sopivaa tietoa uraansa varten sekä neuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta aiheeseen. Toisinaan valmennuksen tarkoituksena voi olla yksinkertaisesti se, että henkilö haluaa selkiyttää itselleen, mitä uraltaan haluaa: tällöin valmennuksen tavoitteena on auttaa henkilöä löytämään omat mieltymyksensä ja toiveensa työuraa ajatellen.

Joidenkin henkilöiden kohdalla uravalmennuksen tavoitteena voi olla sopeuttaminen työelämään tai jopa yhteiskuntaan. Tämä voi olla tarpeellista esimerkiksi maahan juuri tulleiden henkilöiden, työn perässä saapuneiden ulkomaalaisten, pitkään vankilassa olleiden tai työkyvyttömyydestä työelämään siirtyvien kohdalla. Tällöin puhutaan työelämävalmiuksien kehittämisestä yksilötasolla. Työelämävalmiuksia voidaan kehittää myös esimerkiksi erittäin ujoilla ihmisillä tai kokemattomilla henkilöillä.

Kuka voi mennä uravalmennukseen?

Käytännössä kuka tahansa voi etsiä ja aloittaa uravalmennuksen. Oli valmennettavalla kysymyksiä sitten seuraavan työpaikan suhteen, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseen, uudelleenkouluttautumiseen tai uuden uran tai omien vahvuuksien etsimiseen, uravalmennus on oikea paikka etsiä vastauksia.

Uravalmennus sopii kenelle tahansa myös tittelistä tai aiemmasta urasta huolimatta, toimitusjohtajasta harjoittelijoihin. Uravalmennus on parhaimmillaan sitä, että se kirkastaa yksilön ajatuksia oman uran kulusta saa aikaan uusia oivalluksia, niin oman uran kuin oman elämän suhteen yleisesti.

Missä uravalmennuksia järjestetään?

Ehdottomasti yleisin reitti mennä uravalmennukseen on hyödyntää Työ- ja elinkeinoministeriön tarjoamaa uravalmennusta. Erityisesti työttömät ja pitkäaikaistyöttömät

Myös monet yksityiset koulutuskeskukset ja tahot järjestävät uravalmennuskursseja. Myös yksityisillä valmentajilla voi olla palveluissaan uravalmennusta.