Yritys, miksi henkilöstöä kannattaa kouluttaa? Lue 4 tärkeintä syytä

Henkilöstö on yrityksen suurin voimavara. Jos yrityksellä ei ole käytössään henkilöstöä, joka osaa tehtävänsä ja tietää mitä tekee, on yritys pian pulassa. Sitouttaminen on tärkeää ja aivovuodon riskiä tulee vähentää erilaisilla keinoilla. Lisäksi nykyhenkilöstön osaamisesta on pidettävä huolta – yksi hyvä keino ylläpitää ja edistää henkilöstön tietotaidon tasoa on tarjoamalla lisäkoulutukseen mahdollisuuksia. Lue tästä artikkelista tärkeimmät syyt sille, miksi henkilöstön tietotaidon tasoa kannattaa ylläpitää kouluttautumisen avulla!

1. Saat osaavan henkilöstön, joka tekee työtään tehokkaasti

Kukapa ei haluaisi, että oma henkilöstö ja henkilöstön osaaminen on ajantasaista ja laajaa? Kouluttamalla henkilöstöä jo pienten kurssien kautta voi auttaa edistämään henkilöstön osaamista. Erityisesti digiaikana on tärkeää, että henkilöstö on omaksunut tarvittavat taidot tietokoneen ja eri ohjelmien kanssa, sillä työnteon välineet kehittyvät entistä enemmän teknisemmiksi ja digitaalisemmiksi.

Ja mitä hyötyä osaavasta henkilöstöstä sitten on? Osaava henkilö ja henkilöstö kokonaisuutena, jonka tiedot ja taidot ovat ajantasaiset, tekee työtään paremmin ja tehokkaammin. Tehokkuus taas antaa tilaa kehittymiselle, ja kehittyminen tarkoittaa usein liiketoiminnan vahvistumista ja toiminnan tuloksen kasvua. Kun yrityksen ydin, eli siinä työskentelevät ihmiset, voivat hyvin, heijastuu se koko toimintaan ja tulokseen.

2. Sitoutat henkilöstön ja avainhenkilöt yritykseesi

Erilaiset henkilöstöedut ovat puhuttaneet viime vuosina ja niiden arvoa ja merkitystä on pohdittu paljon. Kouluttautumismahdollisuudet jatkuvassa suunnitelmassa ovat yksi iso houkuttelevuus- ja sitoutumistekijä yritysten henkilöstön keskuudessa. Jos omaa kielitaitoa voi vahvistaa yrityksen tukemana tai opetella jopa kokonaan uusia osaamisalueita, kukapa ei haluaisi tarttua sellaiseen mahdollisuuteen ja pysyä töissä sellaisessa firmassa, joka tälläistä mahdollisuutta tarjoaa?

Kouluttautumismahdollisuudet ja mahdollisuus pitää omaa ammattitaitoa yllä tai laajentaa sitä haluamaansa suuntaan ovat asioita, jotka saavat henkilön totisesti miettimään työnantajan arvoa. Hyvät mahdollisuudet kouluttautua yrityksen antamissa rajoissa sitouttavat hyviäkin työntekijöitä. Mahdollisuudet kasvattaa omaa osaamista vähentävät myös aivovuodon vaaraa yrityksissä, eli koulutukset ovat helppo tapa sitouttaa yrityksen avainhenkilöitä yritykseen.

3. Tarjoat virikettä henkilöstölle arkeen

Samanlaisena toistuvat kiireiset päivät ja jatkuva arjen harmaa jomotus ovat asioita, joita kukaan ei halua työpaikalla kokea. Henkilöstön hyvinvoinnin kannalta onkin tärkeää, että työnteon arjen ohella tarjotaan erilaisia virikkeellisiä ratkaisuja, joista yksi voisi olla erilaiset koulutukset.

Esimerkiksi uuden kielen opettelu tai aiemmin hankitun kielen osaamisen vahvistaminen on hyvä keino jumpata aivoja, palauttaa mieleen jo osattua asiaa ja mikä tärkeintä, tuo vaihtelua työntekoon. Henkilöstön jäsen kiittää, kun saa kouluttautua yrityksen siipien alla.

4. Vahvistat tiimejä ja luot uusia siteitä henkilöstön jäsenten välille

Koulutusten tarkoituksena on tietenkin tukea yksilöä ja vahvistaa yksilön toimintaa, mutta kuin huomaamatta yhteiset koulutustilaisuudet ja kurssit vahvistavat myös tiimin sidettä ja tunnelmaa. Järjestä siis yrityksellesi koulutuksia myös tiimien kesken, niin saat entistä paremmin yhteen puhaltavaa henkilöstöä yrityksellesi!